Українська мова. 7 клас

В руководстве подаются 105 уроков украинского языка для 7 классов 12-летней школы, методические рекомендации, советы по организации учебно-воспитательного процесса на уроках и во внеклассной работе на уровне новейших технологий, основанных на личностно-ориентированном и интерактивном обучении.

Тихоша В. І.

Т46

Українська мова. 7 клас / В. І. Тихоша, О. Ф. Єдіна. — Х.: Вид. група «Основа», 2007. — 346, [6] с. — (Серія «Моя методика»).

ISBN 978-966-333-615-2

У посібнику подаються 105 уроків української мови для 7 класів 12-річної школи, методичні рекомендації, поради щодо організації навчально-виховного процесу на уроках і в позакласній роботі на рівні новітніх технологій, що базуються на особистісно зорієнтованому та інтерактивному навчанні.

ББК 74.26+81.2УКР

Скачать

30 грн

*

20 грн

20 грн

20 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 2.06 Мб

 


Рубрика: Украинский язык Методическая литература
Украинский язык. 7 класс
Издательский код: ПУМ18
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
 • ПЕРЕДМОВА 7
  РОЗДІЛ I
  МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАННЯ МОВИ У 7 КЛАСІ 10
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЇ У 7 КЛАСІ 15
  ПЕРЕДОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА СУЧАСНОМУ УРОЦІ РІДНОЇ МОВИ 18
  МЕТОДИ, ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЇ У 7-У КЛАСІ 23
  ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА УРОК 26
  РОЗДІЛ II
  ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 29
  УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 7 КЛАСІ 34
  Вступ
  Урок № 1 Вступ. Мова — скарбниця духовності народу 34
  Урок № 2 Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його структурні особливості, мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті (повторення) 38
  Повторення та узагальнення вивченого
  Уроки № 3–4 Повторення та узагальнення вивченого. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 43
  Урок № 5 Частини мови (повторення) 46
  Урок № 6 Вивчені групи орфограм (повторення) 48
  Урок № 7 Контрольна робота (диктант з граматичним завданням) 51
  Урок № 8 Аналіз контрольної роботи 52
  Урок № 9 Розвиток зв’язного мовлення. Контроль аудіювання 54
  Дієслово
  Урок № 10 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 59
  Урок № 11 Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення) 63
  Уроки № 12–13 Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення (повторення). Поняття про публіцистичний стиль 66
  Урок № 14 Неозначена форма (інфінітив) та особові форми дієслова 71
  Урок № 15 Дієслова перехідні і неперехідні 75
  Урок № 16 Види дієслів 77
  Урок № 17 Розвиток зв’язного мовлення. Складний план власного висловлювання на лінгвістичну тему 79
  Урок № 18 Не з дієсловами 83
  Урок № 19 Часи дієслова 85
  Урок № 20 Теперішній час дієслів 87
  Урок № 21 Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення (повторення). Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення (усно) за простим планом 90
  Урок № 22 Дієслова минулого часу. Зміни дієслів у минулому часі 94
  Урок № 23 Майбутній час дієслів 96
  Урок № 24 Вимова і написання -ться, -шся в кінці дієслів 100
  Урок № 25 Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів 103
  Урок № 26 Дієслова І та ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І та ІІ дієвідмін (повторення) 106
  Урок № 27 Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу 109
  Урок № 28 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ розповідного тексту в художньому стилі з елементами опису зовнішності людини (усний і письмовий) 111
  Урок № 28 Способи дієслів. Дійсний спосіб 115
  Урок № 30 Умовний спосіб дієслів. Творення дієслів умовного способу 118
  Урок № 31 Наказовий спосіб дієслів. Творення наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу 121
  Урок № 32 Культура мовлення. Особливості вживання дієслів одного способу в значенні іншого 124
  Урок № 33–34 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту наукового стилю (усно і письмово) 127
  Урок № 35 Безособові дієслова 131
  Урок № 35 Способи творення дієслів 133
  Урок № 37 Контрольна робота з теми «Дієслово» (диктант, тести) 136
  Урок № 38 Аналіз контрольної роботи 138
  Урок № 39 Розвиток зв’язного мовлення. Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове (повторення). Контроль читання мовчки 140
  Дієприкметник
  Урок № 40 Дієприкметник як особлива форма дієслова 144
  Урок № 41 Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників 147
  Урок № 41 Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу 150
  Урок № 42 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці у художньому стилі 153
  Урок № 44 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів після означуваного іменника 157
  Урок № 45 Побудова речень з дієприкметниковим зворотом 160
  Урок № 46 Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження 163
  Урок № 47 НЕ з дієприкметниками 166
  Урок № 48 Безособові дієслівні форми на -но, -то 169
  Урок № 49 Мовознавчий турнір. Узагальнення і систематизація вивченого про дієприкметник 172
  Урок № 50 Контрольна робота з теми «Дієприкметник як особлива форма дієслова» 175
  Урок № 51 Аналіз контрольної роботи з теми «Дієприкметник як особлива форма дієслова» 177
  Урок № 52 Розвиток зв’язного мовлення. Твір — опис зовнішності людини в художньому стилі 178
  Дієприслівник
  Урок № 52 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 183
  Урок № 54 Вид і час дієприслівників. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення 187
  Урок № 55 Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові 190
  Урок № 56 Розвиток зв’язного мовлення. Твір — опис зовнішності людини за картиною у художньому стилі (письмово) 193
  Урок № 56 Правопис дієприслівників. И після ч, ш в кінці дієприслівників 197
  Урок № 57 Не з дієприслівниками 200
  Урок № 59 Узагальнення і систематизація знань з теми «Дієприслівник» (Гра-тренінг «Компетентність») 202
  Урок № 60 Контрольна робота з теми «Дієприслівник» 207
  Урок № 61 Аналіз контрольної роботи 208
  Прислівник
  Урок № 62 Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 211
  Урок № 63 Розряди прислівників за значенням 214
  Урок № 64 Ступені порівняння прислівників 217
  Урок № 65 Розвиток зв’язного мовлення. Контроль читання мовчки 219
  Урок № 66 Способи творення прислівників 222
  Урок № 67 Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Букви -н- та -нн- у прислівниках 225
  Урок № 68 И та і в кінці прислівників 228
  Урок № 69 Розвиток зв’язного мовлення. Твір — опис процесу праці за власним спостереженням наукового стилю (усно) 231
  Урок № 70 Не і ні з прислівниками 235
  Урок № 71 Написання прислівників разом і через дефіс 238
  Урок № 72 Написання прислівників через дефіс 242
  Урок № 73 Написання прислівникових словосполучень 245
  Урок № 74–75 Розвиток зв’язного мовлення. Твір — опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі (письмово) 248
  Урок № 76 Узагальнення та систематизація знань з теми «Прислівник» 251
  Урок № 77 Контрольна робота з теми «Прислівник» 254
  Урок № 78 Аналіз контрольної роботи з теми «Прислівник» 256
  Урок № 79 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Розписка 258
  Службові частини мови. Вигук
  Урок № 80 Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови 260
  Урок № 81 Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні 264
  Урок № 82 Непохідні й похідні прийменники 267
  Урок № 83 Написання похідних прийменників разом і окремо. Дефіс у прийменниках 270
  Урок № 84 Контроль аудіювання. Особливості вживання деяких прийменників з іменниками. Культура мовлення. Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в-у, з-зі-із, над-наді тощо) 273
  Урок № 85 Узагальнення й систематизація знань з теми «Прийменник» 278
  Урок № 86 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий контрольний докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі 280
  Урок № 87 Сполучник як службова частина мови 283
  Урок № 88 Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності і підрядності 286
  Урок № 89 Написання сполучників разом і окремо 289
  Урок № 90 Розвиток зв’язного мовлення. Замітка в газету дискусійного характеру в публіцистичному стилі 292
  Урок № 91 Культура мовлення. Використання в мовленні сполучників-синонімів 296
  Урок № 92 Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням 299
  Урок № 93 Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки 302
  Урок № 94 Не і ні з різними частинами мови (узагальнення) 305
  Урок № 95 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю (усно) 308
  Урок № 96 Культура мовлення. Використання часток для підсилення виразності мовлення. Виразне читання речень з частками 311
  Урок № 97–98 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-оповідання за поданим сюжетом 313
  Урок № 99 Вигук як частина мови 316
  Урок № 100 Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках 320
  Урок № 101 Контрольна робота з теми «Службові частини мови. Вигук» 323
  Узагальнення і систематизація вивченого
  Уроки № 102–103 Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання у мовленні 326
  Урок № 104 Контрольна робота. Диктант з граматичним завданням 330
  Урок № 105 Аналіз контрольної роботи 331
  ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ З РІДНОЇ МОВИ 333
  День слов’янської писемності й культури 333
  Вікторина «Що? Де? Коли?» 338
  Передаймо нащадкам наш скарб — рідну мову 342

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн